Privacy policy

All my apps, browser extensions and scripts work completely anonymously, most of them even purely offline, so I don’t collect any data. I just don’t need it at all 😉

Ochrana osobních údajů

Všechny mé aplikace, doplňky do prohlížečů a skripty fungují zcela anonymně, většina i čistě offline, tudíž neshromažďuji žádná data. Zkrátka to vůbec nemám zapotřebí 😉